مناسب ترین و بهترین زمان ورزش

زمان مناسب ورزش

ورزش چیست و بهترین زمان ورزش

ورزش به فعالیت‌ ها یا مهارت‌ های عادی جسمانی گفته می‌شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت‌جویی یا آمیزه‌ای از این اهداف انجام می‌گیرد. تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است…

ادامه خواندن “مناسب ترین و بهترین زمان ورزش”